Adoptionspodden

Adoptionspodden Adoption

 Adoptionspodden.se

Adoption är barnhandel och utnyttjande av fattiga kvinnor i den s k tredje världen.

Barnhandel: Pengar byter händer, barn byter länder.

Jag själv köptes till Sverige 1981. Processen startades runt 1979 tror jag.
Men mina svenska ägare var inte rika. Men rika jämfört med min familj på Haiti. Vilket gjorde att de hade möjlighet att betala för att få mig till Sverige.

Jag bodde på barnhem innan jag kom till Sverige.

80 % av alla barnhemsbarn har föräldrar i livet

Den 18 december antog FN en banbrytande resolution som enhälligt uppmanar medlemsstaterna att fasa ut existerande institutioner för barn och istället investera i stöd till utsatta familjer samt familjehemsvård. Resolutionen avråder också från besök och volontärarbete på barnhem.

Få känner till att mer än 80 procent av de miljontals barn som idag växer upp på barnhem faktiskt har föräldrar i livet. Åratal av forskning visar därför tydligt att barn som växer upp på barnhem riskerar att fara illa både psykiskt och fysiskt. Men trots detta ökar antalet barnhem kraftigt i många länder runt om i världen. En viktig förklaring till det är att organisationer, kyrkor och privatpersoner från Europa. Samt andra rika delar av världen fortsätter att stödja barnhem, genom direkta medel, missionsresor, volontärarbete och turistbesök.

– Det ger därför politisk tyngd i det fortsatta arbetet för att uppmuntra, stödja och bidra till systemförändring med barns bästa i fokus. Vi möts ofta av argumentet att det inte finns några andra alternativ. Eller att ett visst barnhem är bättre än andra.  Men det som behövs, och som vi ser början på nu är ett paradigmskifte som innebär att man i högre grad prioriterar att hjälpa familjer som har det svårt. Britta Holmberg, programchef på Childhood.

 

Fuck Adoption! #fucktacksamhet2020
Adoptionspodden

 

 

Ovalier.se